VỀ CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

MacDonald & Owen sẽ tiếp tục đạt  mức tăng trưởng ,   độ chính xác   lợi nhuận và lợi ích của khách hàng

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TA
David Twite

Năm  1968, là năm công ty MacDonald & Owen Veneer Lumber hiện thực giấc mơ .Với một sự nghiệp vốn đã ổn định trong ngành công nghiệp gỗ , Archie MacDonald thành lập công ty mang chính tên ông với ý định là sự khác nhau   so với các công ty gỗ khác mà ông sẽ phải cạnh tranh   . Chất lượng cao và dịch vụ không thể tin được là những khái niệm cơ bản mà Archie xây dựng cho công ty của mình và tiếp tục cho đến ngày hôm nay. ” Lợi nhuận sẽ đến nếu bạn chỉ cần làm đúng” là một trích đoạn mà vẫn nhẫn trong trái tim của nhân viên MacDonald & Owen và khẩu hiệu này tiếp tục chi phối tất cả các giao dịch kinh doanh với các khách hàng của công ty và các nhà cung.

Sau hơn 30 năm làm chủ tịch của MacDonald & Owen Veneer Lumber & Co., Inc.   năm 2001 là năm MacDonald & Owen  được chuyển đổi từ Archie MacDonald cho chủ sở hữu hiện tại của mình là David Twite,   David là chủ tịch & chủ sở hữu của Công ty MacDonald & Owen Lumber trong 15 năm và trong thời gian đó công ty đã nhìn thấy nhiều thay đổi và tăng history2trưởng. Thay đổi đầu tiên , và có lẽ là hoành tráng nhất , là sự mở rộng của MacDonald & Owen thông qua việc mua lại của một một nhà máy ở trung tâm Pennsylvania năm 2010. Bốn năm sau , vào mùa xuân năm 2014, MacDonald & Owen mở rộng một lần nữa với sự bổ sung của một nhà máy ở Bowling Green, Kentucky . Gần đây nhất , MacDonald & Owen cũng đã bổ sung thêm một cơ sở ở bang  Wisconsin. Nhà máy mới nhất tại Luck, WI đã được mua lại vào tháng Mười năm 2015 và chứng minh một lần nữa sự tăng trưởng và khả năng tồn tại của Công ty MacDonald & Owen Lumber dưới sự lãnh đạo của David.

Mặc dù có nhiều thay đổi và tăng trưởng nhanh từ năm 2001 đến nay, MacDonald & Owen vẫn duy trì ý tưởng ban đầu. gỗ chất lượng cao và phục vụ chu đáo là những gì làm cho MacDonald & Owen thành công hiện nay với câu nói “Hardwood Done Right.”

XEM Video ĐỂ BIẾT THÊM VỀ CÔNG TY CHÚNG TÔI: