SẢN PHẨM

kho Chúng tôi chứa hơn 7.000.000 board feet gỗ xẻ sấy.

Chúng tôi xuất khâu gỗ đi tất cả các nơi trên thế giới và trong nước.

MacDonald & Company Lumber Owen có tất cả các loài gỗ miền bắc và vùng Appalachian cũng như gỗ nhập khẩu có nguồn gốc từ khu vực nổi tiếng khắp thế giới.

Chúng tôi có hơn 7.000.000 board feet gỗ xẻ sấy trong kho và có thể xuất đi   tất cả các nơi trên thế giới và trong nước.

Danh sách hang trong kho hiên nay: STOCKLIST.PDF

Liên lạc với chúng tôi ngày hôm nay với bất cứ yêu cầu gỗ cứng hoặc biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi.

Gỗ trong nước »

Invalid Displayed Gallery

Nhấn vào đây để xem các loại gỗ trong nước

Imported Lumber »

Invalid Displayed Gallery

Nhấn vào đây để xem gỗ nhập khẩu nhiều

xẽ theo quy cách

MacDonald & Owen Lumber Co. Có thể xẽ gỗ cứng miền bắc và vùng Appalachian theo mặt rộng theo yêu cầu.

Chúng tôi xẽ gỗ mặt rộng theo yêu cầu bằng laser tự động có độ chính xác cao.

rips-withInset

 

Hãi liên hệ với chúng tôi ngày hôm nay để có giá gỗ xẽ mắt rộng theo yêu cầu và mốt số thông tin về sản phẩm khác.