DỊCH VỤ

Công ty MacDonald & Owen Lumber cung cấp một loạt các dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh của khách hàng trong thị trường.

Chúng tôi có thể cung cấp

Chất hàng lên container ,  hấp theo yếu cầu , xẽ , chà nhám , cưa xẽ lại  , rông bìa 1 bên  , bào mặt gỗ theo độ dày  , Tuyển chọn theo yếu cầu ,  sấy theo yếu cầu , đóng giói theo chiều dài