slideshow

Hàng có sẵng trong kho đê xuât khẩu

Giữa 4 địa điểm của chúng tôi , MacDonald & Owen có  trên 7 triệu feet gỗ sẵn sàng để xuất khẩu.

Cam kết để phát triển bền vững

MacDonald & Owen cam kết bền vững rừng cho các thế hệ tương lai . Chúng tôi tự hào được chứng nhận bởi Hội đồng Quản lý rừng (FSC).

Phục vụ Khách hàng

Hợp tác với khách hàng của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của họ là tiêu trí của chúng tôi.

Chất lượng Bạn có thể tin cậy

Gỗ được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo chất lượng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi.

gỗ cứng làm đúng

Người của chúng tôi cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng và thời gian. Chúng tôi cam kết Gỗ cứng tốt nhất!