Hàng có sẵng trong kho đê xuât khẩu

Giữa 4 địa điểm của chúng tôi , MacDonald & Owen có  trên 7 triệu feet gỗ sẵn sàng để xuất khẩu.